Anmälan


Klart du vill vara med!

Vi samarbetar med Raceid för anmälan. Följ länken och anmäl dig där. 

Startavgifter:

16 januari - 22 januari 495 SEK

Efteranmälan 23 januari - 27 januari 545 SEK *

KidsRun 80 SEK hela tiden.

Ungdom (född 2007 eller senare) har 50% rabatt på startavgiften. Använd koden UNGDOM.

*Från och med 23 januari kommer antalet platser vara begränsat. Anmäl dig innan för att vara garanterad plats.

Startlista.

Resultat.

Företag/Verksamheter

Köp valfritt antal anmälningskoder och fördela dem efterhand till dina medarbetare, kunder och andra som sedan anmäler sig själva via hemsidan. Mejla info@epictrail.se för att köpa koder. 

Gruppanmälan, kontakta info@epictrail.se.