Anmälan


Klart du vill vara med!

Vi samarbetar med Raceid för anmälan. Följ länken och anmäl dig där. 

Startavgifter:

15 september - 30 november 295 SEK

1 december - 31 december 345 SEK

1 januari15 januari 395 SEK

16 januari - 22 januari 495 SEK

Efteranmälan 23 januari - 27 januari 545 SEK 

KidsRun 80 SEK hela tiden.

Ungdom (född 2007 eller senare) har 50% rabatt på startavgiften. Använd koden UNGDOM.

Startlista.

Företag/Verksamheter

Köp valfritt antal anmälningskoder och fördela dem efterhand till dina medarbetare, kunder och andra som sedan anmäler sig själva via hemsidan. Mejla info@epictrail.se för att köpa koder. 

Gruppanmälan, kontakta info@epictrail.se.